Mail setup - portnumre

1.

Opsætning af mailprogram

Du kan vælge standard setup uden kryptering eller vælge krypteret opsætning med SSL kryptering. Ligeledes skal du vælge POP3 eller IMAP opsætning.

Uanset hvilken model du vælger, skal du altid sikre det korrekt servernavn og de dertil hørende portnumre. Er der blot ét forkert parameter, fungerer det ikke.

Der skal altid konfigureres ud fra nedenstående parametre:
- Indstil rette servernavn jf. skemaet nedenfor
- Brugernavn er altid den pågældende mailadresse
- Indstil rigtige portnumre
- Vælg SSL hvis der er valgt krypteret opsætning
- Er der ikke valgt krypteret opsætning, skal det sikres, at SSL ikke er slået til

2.

Portnumre

Portnummer indstilles i de fleste mail-programmer under fanebladet "Avanceret".

Bemærk:

Hvis du kører krypteret, skal du i nogle mail-programmer, eksempelvis Outlook, manuelt indstille til port 465 for udgående mails.

iPad og iPhone markerer ofte selv SSL kryptering, selv om du ikke selv har valgt det. Tjek det, og slå det fra, hvis du har valgt ukrypteret opsætning.

Spørgsmål?

Kontakt os

Sæby Antenneforening
Grønnegade 11A, 9300 Sæby

Tlf nr: 9846 4646