Om Sæby Antenneforening

Dit lokale fibernet

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening blev stiftet den 25. marts 1981 og dækker stort set hele Sæby by. Den 1. januar 2021 var der ca. 3.800 medlemmer, og der er således tale om en meget høj tilslutningsprocent.

Bestyrelsen bestræber sig hele tiden på at følge med udviklingen og samtidig holde kontingentet så lavt som forsvarligt i forhold til den nødvendige investeringskapital.

Streaming

Kapacitet

Nettet er senest udvidet og opgraderet i 2021, og der er nu hele 55 RPD node-øer fordelt geografisk rundt i byen. En RPD, eller populært sagt, en "mini hovedstation",  forsyner via coaxnettet, den sidste korte strækning frem til medlemmerne. I praksis har det den positive virkning, at der i "node-øen" er meget kort afstand fra node-øen frem til det enkelte medlem. Efter opgraderingen vil alle øer være mindre end 100 tilslutningsmuligheder, og de fleste, en del lavere. Den gennemsnitlige Ø-størrelse er uhørt lav, sammenlignet med andre antenneforeninger eller selskaber,  men positivt medvirkende til at kunne levere høj kapacitet og et meget højt kvalitetsniveau!

Nettet er et kombineret fiber-/coax kabelnet, der løbende vedligeholdes og udbygges. Nettet har en meget høj kapacitet til både Internet og TV kanaler. Nettet er i DOCSIS 3.1 standard,  og med det nuværende setup, kan der uden problemer opnås bredbåndshastigheder på 1.000 Mbit/s eller mere.

Vælg mellem 3 programpakker

Der kan som standard vælges mellem 3 ukodede digitale programpakker. Hertil kommer, at det enkelte medlem kan tilkøbe mere end 100 forskellige alternative programmer eller programpakker via YouSee's overvældende udbud. Direkte filmbestilling, Arkiv TV og Start forfra tilbydes også.

Det muligt at blande sin egen mellem- eller fuldpakke, hvor man frit kan sammensætte sin programpakke. Grundpakkens indhold er fast, men i sin mellempakke kan man plukke lige nøjagtig de 10 kanaler man har behov for, og der kan frit skiftes kanaler én gang om måneden. For fuldpakkens vedkommende kan der vælges hele 36 valgfrie kanaler efter samme model.

Generalforsamling

Hvert år inden udgangen af marts måned afholdes generalforsamling, hvortil alle medlemmer har adgang. På generalforsamlingen aflægges beretning og regnskab for det forløbne år, og der vedtages budgetter for indeværende år. Der vælges bl.a. bestyrelsesmedlemmer.

Generalforsamlingen er en af medlemmernes gode muligheder for at komme i en konstruktiv dialog med bestyrelsen. Demokratiet udøves her, hvor medlemmerne har direkte indflydelse og medbestemmelse på foreningens drift og økonomi.

Dig som medlem

Har du forslag eller kommentarer til vore aktiviteter, er du velkommen til at kontakte foreningen pr. telefon, post eller e-mail.
Kontakt os

Spørgsmål?

Kontakt os

Sæby Antenneforening
Grønnegade 11A, 9300 Sæby

Tlf nr: 9846 4646