Referater fra generalforsamlinger

AFLYST - Generalforsamling onsdag den 25. marts 2020

Generalforsamlingen 2020 er indtil videre udskudt til maj måned. Årsagen er naturligvis Coronavirus, og de dertil hørende offentlige anbefalinger.

Når vi kommer nærmere en mulig afholdelse af årets generalforsamling, vil der på sædvanligvis blive udsendt det nødvendige 14 dages varsel. Ifølge foreningens vedtægter, skal generalforsamlingen afholdes senest ved udgangen af marts måned, men situationens alvor taget i betragtning, forventer vi stor forståelse for denne nødvendige afvigelse.

Derfor - nedenstående indkaldelse er ikke længere gældende:

Onsdag den 25. marts kl. 18.30, afholder Sæby Antenneforening generalforsamling på Hotel Viking.

Indkaldelsens forside kan hentes her: 2020 - indkaldelse

Den komplette indkaldelse med regnskab, budgetforslag og vedtægtsforslag udleveres ved indgangen til generalforsamlingen.

Medlemmer, der ønsker den komplette indkaldelse inden generalforsamlingen, kan ved henvendelse på e-mail til safnet@safnet.dk få tilsendt indkaldelsen på e-mail. Der skal ved henvendelsen som minimum oplyses navn, adresse og e-mail adresse for at få materialet tilsendt.

Forslag til dagsordenens pkt. 4

Deadline for fremsending af forslag er fredag den 20. marts. Bemærk, at forslag om programændringer, jf. vedtægterne, ikke kan behandles på generalforsamlingen.

Forslag skal være med navns underskrift, og kan fremsendes på e-mail til safnet@safnet.dk, eller med almindelig post til formand Jørgen Steen Jensen, Sofie Brahes Vej 10, 9300 Sæby.

Referat fra Generalforsamlingen 2024 er nu klar efter godkendelserne.

Generalforsamling 2024 - Klik her

Kort resumé i notatform:
 • Generalforsamlingen blev den 20. marts gennemført med 46 deltagere, heraf 40 stemmeberettigede.

 • Erling Mortensen blev valgt til dirigent, og ledede kyndigt deltagerne igennem dagsordenen.

 • Formand, Jørgen Steen Jensen aflagde bestyrelsens beretning, hvortil der var enkelte spørgsmål og kommentarer. Beretningen taget til efterretning efter debatten.

 • Kasserer, Jytte Engsig Christensen fremlagde foreningens regnskab, der viser en sund økonomi og gode reserver.

 • Indkommen forslag: Opfordring til bestyrelsen om at se på en mere jævn udligning af de 2 laveste Internethastigheder. 
  Bestyrelsen tager det op til overvejelse, og forklarede grundlaget for sammensætningen af de nuværende Internetpakker.

 • Kasserer, Jytte Engsig Christensen præsenterede budget 2024. Der er gode tal, hvilket blev godkendt af forsamlingen efter lidt debat om foreningens eventuelle behov for kapital i fremtiden.
  Forsamlingen udtrykte kritik af budgettets fysiske layout, der i år er trukket direkte fra foreningens økonomisystem. Dette er ikke overskueligt, og bestyrelsen lovede, at man til næste år vil præsentere en mere overskuelig model.  

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Jytte Engsig Christensen og Kim Bæk blev begge genvagt til bestyrelsen, og Allan Larsen genvalgt som bestyrelsessuppleant.

 • Valg af revisor:
  Beierholm blev genvalgt som foreningens revisor.

 • EventueltReferater fra tidligere år:

Generalforsamling 2023 - Klik her 

Generalforsamling 2022 - Klik her 

Generalforsamling 2021 - Klik her 

Generalforsamling 2020 - Klik her 

Generalforsamling 2019 - Klik her

Generalforsamling 2018 -  klik her

Generalforsamling 2017 -  klik her

Generalforsamling 2016 -  klik her

Generalforsamling 2015 -  klik her

Generalforsamling 2014 -  klik her

E-Generalforsamling  2014 - Klik her

 

Spørgsmål?

Kontakt os

Sæby Antenneforening
Grønnegade 11A, 9300 Sæby

Tlf nr: 9846 4646
Footer Kontakt