Kort notat fra årets generalforsamling den 27. marts 2019

19/11/2019
Tilbage til Nyheder
 • Erling Mortensen blev valgt som forsamlingens dirigent, og ledede på sædvanlig vis forsamlingen kompetent igennem dagsordenen.
 • Formand Jørgen Steen Jensen aflagde foreningens beretning. Under beretningen blev bl.a. foreningens gode økonomi fremhævet.
 • Der er en mindre tilbagegang på TV medlemmer, hvorimod der fortsat vækstes på Internet medlemmer. Netto er der tale om en ubetydelig tilbagegang i det samlede medlemstal.</li
 • Foreningen står overfor store investeringer i de kommende 2-3 år, men heldigvis er der et solidt økonomisk grundlag for at gennemføre projektet.
  Investeringen omhandler opgradering til en ny systemarkitektur, der mangedobler nettets kapacitet.
 • Kasserer Jan Michlenborg fremlagde foreningens regnskab, der er opdelt i hhv. Kabelnet/TV og Internet. Begge viser et acceptabelt overskud, og samlet set var der et overskud på godt 4,2 millioner kr. før afskrivninger og efter afskrivninger, et årsresultat på godt 2,2 millioner kr.
 • Der var ingen indkomne forslag til årets generalforsamling
 • Formand Jørgen Steen Jensen fremlagde budgettet, der med de allerede kendte kontingentsatser, blev godkendt uden kommentarer.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer - Helmuth Kroer, Thom Christensen og Jørgen Steen Jensen blev alle genvalgt. Suppleant Jytte Christensen, blev ligeledes genvalgt.
 • Som revisor genvalgtes Beierholm, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, der er fusioneret med Sæby firmaet Honum & Dyg.

Spørgsmål?

Kontakt os

Sæby Antenneforening
Grønnegade 11A, 9300 Sæby

Tlf nr: 9846 4646
Footer Kontakt