Kontingent

Kontingent

Betaling

Kontingentet betales som udgangspunkt én gang årligt med betalingsfrist den 1. hverdag i året. Kontingentbetalingen dækker perioden fra 1/1 til 31/12 samme år. Kvartårlig kontingent kan tilvælges, men bemærk, at der i kontingentet er indeholdt et administrationsgebyr på 30,- kr. pr. kvartal. Ved kvartårlig betaling forøges kontingentet med ialt. 120,- kr. for hvert hele år.

Der ydes særlig rabat til sommerhuse, der ikke benyttes som helårsbolig.

Er du ikke tilmeldt betalingsservice, kan du med fordel gøre det her, og samtidig spare 35,- kr. for hver af dine fremtidige opkrævninger. Du skal bruge dit medlemsnummer, der bl.a. fremgår af kontingentopkrævningen. Gå til betalingsservice.

Det er menneskeligt at glemme, men ved for sent betaling af kontingent, pålægges et rykkergebyr. Betales rykkeren ikke indenfor betalingsfristen, afbrydes forbindelsen uden yderligere varsel.


Bemærk, at en genåbning af forbindelsen koster 850,- kr., foruden skyldigt kontingent og rykkergebyrer.

Se nærmere på Takstblad & priser, hvor de enkelte kontingentsatser og andre ydelser angives.

Sådan bruges kontingentet

Kontingentet bruges til vedligeholdelse af anlægget, nyanskaffelser af udstyr, udskiftninger i anlægget og administration af foreningen. Følgende eksempel er for mellempakken i budgettet for 2022:

Medlemskontingent (nyanskaffelser, service og administration)659,00 kr.
Betalingsprogrammer3.143,00 kr.
Moms950,00 kr.
Copydan og Koda672,00 kr.
Udgifter i alt5.424,00

Spørgsmål?

Kontakt os

Sæby Antenneforening
Grønnegade 11A, 9300 Sæby

Tlf nr: 9846 4646
Footer Kontakt