Generalforsamling 2023

23/03/2023
Tilbage til Nyheder
Generalforsamling afholdt 22. marts

Onsdag aften afholdt vi generalforsamling på Hotel Viking.


Kort opsummering af hovedpunkterne:

Der fremmødte 45 stemmeberettigede medlemmer, og 4 ledsagere


  • Erling Mortensen blev valgt til dirigent af generalforsamlingen.
  • Beretningen fremlagt af Jørgen Steen Jensen, blev taget  til efterretning uden uddybende spørgsmål.
  • Årsregnskabet blev præsenteret af Jytte Engsig, og kun et enkelt spørgsmål måtte besvares, hvorefter regnskabet blev godkendt uden afstemning.
  • Der var ingen indkomne forslag til pkt. 4.
  • Herefter blev budgettet præsenteret, og  efterfølgende godkendt uden yderligere kommentarer.

Valg

  • Helmuth Kroer, Thom Christensen og Jørgen Steen Jensen, blev alle genvalgt
  • Bestyrelsessuppleant, Allan Larsen, blev ligeledes genvalgt.
  • Beierholm Revisionsselskab blev genvalgt som foreningens revisor.

Bestyrelsen er endnu ikke konstitueret, hvilket vil ske på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

Spørgsmål?

Kontakt os

Sæby Antenneforening
Grønnegade 11A, 9300 Sæby

Tlf nr: 9846 4646
Footer Kontakt