Det er nu blevet tid til årets generalforsamling


Indkaldelse til generalforsamling:

Onsdag den 20. marts kl. 18.30, afholder Sæby Antenneforening generalforsamling på Hotel Viking.

Indkaldelsens forside kan hentes her: 2024 Indkaldelse

Indkaldelse, årsregnskab og evt. vedtægtsforslag udleveres ved indgangen til generalforsamlingen.

Medlemmer, der ønsker indkaldelse og årsregnskab inden generalforsamlingen, kan ved henvendelse på e-mail til safnet@safnet.dk, få tilsendt indkaldelsen på e-mail. Der skal ved henvendelsen som minimum oplyses navn, adresse og e-mail adresse, for at få materialet tilsendt.


Forslag til dagsordenens pkt. 4

Deadline for fremsending af forslag er fredag den 15. marts. Bemærk, at forslag om programændringer, jf. vedtægterne, ikke kan behandles på generalforsamlingen.

Forslag skal være med navns underskrift, og kan fremsendes på e-mail til safnet@safnet.dk, eller med almindelig post til formand Jørgen Steen Jensen, Sofie Brahes Vej 10, 9300 Sæby.


 

Generalforsamlingen 2020 er indtil videre udskudt til maj måned. Årsagen er naturligvis Coronavirus, og de dertil hørende offentlige anbefalinger.

Når vi kommer nærmere en mulig afholdelse af årets generalforsamling, vil der på sædvanligvis blive udsendt det nødvendige 14 dages varsel. Ifølge foreningens vedtægter, skal generalforsamlingen afholdes senest ved udgangen af marts måned, men situationens alvor taget i betragtning, forventer vi stor forståelse for denne nødvendige afvigelse.

Derfor - nedenstående indkaldelse er ikke længere gældende:

Onsdag den 25. marts kl. 18.30, afholder Sæby Antenneforening generalforsamling på Hotel Viking.

Indkaldelsens forside kan hentes her: 2020 - indkaldelse

Den komplette indkaldelse med regnskab, budgetforslag og vedtægtsforslag udleveres ved indgangen til generalforsamlingen.

Medlemmer, der ønsker den komplette indkaldelse inden generalforsamlingen, kan ved henvendelse på e-mail til safnet@safnet.dk få tilsendt indkaldelsen på e-mail. Der skal ved henvendelsen som minimum oplyses navn, adresse og e-mail adresse for at få materialet tilsendt.

Forslag til dagsordenens pkt. 4

Deadline for fremsending af forslag er fredag den 20. marts. Bemærk, at forslag om programændringer, jf. vedtægterne, ikke kan behandles på generalforsamlingen.

Forslag skal være med navns underskrift, og kan fremsendes på e-mail til safnet@safnet.dk, eller med almindelig post til formand Jørgen Steen Jensen, Sofie Brahes Vej 10, 9300 Sæby.

Spørgsmål?

Kontakt os

Sæby Antenneforening
Grønnegade 11A, 9300 Sæby

Tlf nr: 9846 4646
Footer Kontakt