Den 1. januar udrulles første del af årets kanalomlægning i Sæby. Der er flere kanaler, der ifbm. flytningen til mellempakken, skifter kanalplacering allerede den 1. januar.

Der er tale om en meget stor kanalrokade, og derfor tager den mange timer at gennemføre fuldt ud.

Indtil videre er følgende på plads for faste TV pakker:

(Bland Selv TV-pakker er endnu ikke opdateret til nye placeringer)

I dette indlæg vil vi forsøge at hjælpe dig, så du er godt rustet til ændringen - eller ved hvad du kan gøre, hvis du bliver påvirket af det.
Langt hovedparten af TV apparaterne opdaterer selv kanalændringer, forudsat de har den rigtige søgefrekvens, hvorimod andre, ikke automatisk opdaterer.

Min Skærm er sort - hvordan får jeg kanalerne tilbage på TV'et?

  1. Tryk på "Menu" på din fjernbetjening
  2. Vælg "Indstillinger", "Setup" eller "Konfiguration"
  3. Vælg "Digital" eller "Opsætning"
  4. Vælg YouSee som operatør hvis dit TV giver muligheden
  5. Indtast netværks-ID: 100. (Har du Bland Selv TV pakke, vælger du i stedet 111)
  6. Indtast 450 MHz eller 450.000 KHz under "Frekvens"
  7. Vælg "Søg", "Start" eller "Indlæs" afhængig af mulighederne på dit TV.

Nu skulle du gerne have kanalerne tilbage på TV'et, og er det korrekt udført, har alle kanalerne nu den korrekte kanalplads - også dem der tildeles ny kanalplads.

Se vores kanaloversigt her

Den 3. december kl. 19:00

I forbindelse med, at Discovery kanalerne i første omgang forsvinder den 1. januar, er tiden inde til et medlemsmøde, hvor vi dels orienterer om baggrunden for, hvorfor Discovery og YouSee i skrivende stund, endnu ikke har indgået en kontrakt for 2020.

Dernæst ønsker vi at orientere nærmere om mulighederne for at vælge en anden pakke, eksempelvis mellempakke Bland Selv, der er et attraktivt alternativ, specielt de sportsinteresserede.

YouSee vil være repræsenteret ved konsulent, Jesper Jensen.


Seneste opdatering frem mod medlemsmødet den 3. december

Status er, at vi i øjeblikket får rigtig mange henvendelser om: "Hvad sker der til januar"? Vores svar er, at vi faktisk ikke ved mere end offentligheden og pressens informationer. Vi ved dog, at der både fra Discoverys og YouSees side fortælles bredt om, at der fortsat forhandles på at nå til enighed.
Men - det er naturligvis kun den absolutte inderkreds, der ved hvor tæt vi er på  en aftale - sådan vil det altid være!

Dernæst er spørgsmålet: "Hvad bliver priserne i 2020"? Hertil kan vi oplyse, at vores prisstigninger er yderst moderate med 3 kr. i grundpakken, og 6 kr. i mellempakken. Fuldpakken er uændret.

Mange medlemmer overvejer, eller har allerede, skiftet til mellempakke Bland Selv. Nogle medlemmer kan med fordel supplere med Discoverys streamingtjeneste "Dplay", der er på tilbud i det første halve år af 2020 til kun 99 kr. pr. måned. Gør man det, opnår man et prisattraktivt alternativ til en fuldpakke, indtil der igen er en aftale mellem Discovery og YouSee!

De faste TV-pakker kan ses i menuen TV og radio, hvor også priserne fremgår i PDF oversigten.


Husk at se Xee programmerne "Sunday"  - det er vildt underholdende. Xee er tilgængelig for alle, da den er i grundpakken.

Alle har vel bemærket, at Discovery og YouSee endnu ikke er blevet enige om en aftale for 2020. Af samme grund er YouSee forpligtet til at opsige de Bland Selv produkter hos medlemmer, hvor netop Discoverys kanaler indgår.

Vi håber, at I som medlemmer har forståelse for, at det er yderst vanskeligt at komme med konkrete udtalelser, når der fortsat forhandles. Vi beklager naturligvis den usikkerhed der naturligt opstår, når medierne kører på alle tangenterne, og alle følelserne kommer i spil.

Hos Sæby Antenneforening er vi dybt involveret i konflikten, idet vi har en løbende TV-kontrakt med YouSee. Kontrakten løber frem til udgangen af 2021, og dermed bliver vi selvsagt en brik i denne konflikt.

STATUS den 7. november er følgende:

Som mange sikkert har bemærket, er der i øjeblikket en hæftig debat om YouSees tv-pakker fra nytår 2020. Problematikken består i, at Discoverys kanaler fjernes fra de faste tv-pakker.

Årsagen udspringer af, at Discovery endnu engang har forlangt en for voldsom prisstigning for deres tv-udbud. Det er ikke første gang Discovery er i priskonflikt. Senest i 2016, hvor Canal Digital lukkede for signalet 1. februar, men allerede 11. februar var der indgået en ny aftalte.

Konkret forholder det sig således, at de 11 Discovery kanaler hver især har en meget lav seerandel. Samlet ligger andelen på 10%, men omkostninger ville i givet fald komme til at udgøre 25% af selve programprisen.

Der er for Sæby AF ingen tvivl om, at kanalerne ikke vil blive fjernet fra udbuddet. Alene af den grund, at Discovery mister halvdelen af sine indtægter på programsalg, hvortil skal lægges reklameindtægter, som naturligvis også halveres!

Disse parametre følges ad som en naturlov. Dette tab KAN Discovery ikke bære!

Vi har også bemærket pris udmeldingerne fra f.eks. STOFA, der fra nytår, hæver mellempakkens pris med 480,- kr. årligt.

Der har i en for lang årrække været en tendens til, at den ene sportskanal kommer til efter den anden, hvorefter sportsaktiviteterne spredes på de forskellige kanaler. Målet har naturligvis været, at forbrugerne skulle gøres afhængige af en del af indholdet i en de enkelte kanaler.

Det er et emne med en masse for og imod hvad der er rigtigst, men de fleste ytringer peger i retning af, at tv-pakkerne helst ikke skal stige i pris.

Ser vi på vores erfaringer med Bland Selv kanalvalg i vores butik, er det bestemt ikke Discoverys kanaler der primært vælges, snarere tværtimod. Når det er sagt, bestræber vi os meget kontant på at kunne levere præcis det indhold og de kanaler medlemmerne ønsker, og det vil med største sandsynlighed også fastholdes efter den 1. januar 2020. Begge parter er nødsaget til at blive enige, ellers taber, primært Discovery, for meget.

Se også Discoverys tidligere konflikt med Canal Digital i 2016

Her kan du se seerandelen på de forskellige TV programmer og Programudbydere

Vi har nu mulighed for at tilbyde udvalgte streamingtjenester som en del af TV Bland Selv produktet. Det er samtidig en fantastisk mulighed for at samle dine TV og streaming behov i en og samme pakke!

Du kan se en kort video om mulighederne her

Du kan også klikke på YouSees præsentation til højre for denne tekst, hvor der også er mere information at hente.

Har du brug for yderligere information, er du velkommen i butikken, eller kontakt os via telefon eller på mail.

Spørgsmål?

Kontakt os

Sæby Antenneforening
Grønnegade 11A, 9300 Sæby

Tlf nr: 9846 4646
Footer Kontakt