Betaling


Kontingentet betales som udgangspunkt én gang årligt med betalingsfrist den 1. hverdag i året. Kontingentbetalingen dækker perioden fra 1/1 til 31/12 samme år. Kvartårlig kontingent kan tilvælges, men bemærk, at der i kontingentet er indeholdt et administrationsgebyr på 30,- kr. pr. kvartal. Ved kvartårlig betaling forøges kontingentet med ialt. 120,- kr. for hvert hele år.

Der ydes særlig rabat til sommerhuse, der ikke benyttes som helårsbolig. 

Er du ikke tilmeldt betalingsservice, kan du med fordel gøre det her, og samtidig spare 35,- kr. for hver af dine fremtidige opkrævninger. Du skal bruge dit medlemsnummer, der bl.a. fremgår af kontingentopkrævningen. Gå til betalingsservice.

Det er menneskeligt at glemme, men ved for sent betaling af kontingent, pålægges et rykkergebyr. Betales rykkeren ikke indenfor betalingsfristen, afbrydes forbindelsen uden yderligere varsel.

Betales første opkrævning, efter foreningens afsendelse af første rykkerskrivelse, sendes yderligere en rykkerskrivelse, med et rykkergebyr på på begge rykkerskrivelser. Betales denne rykkerskrivelse ikke, afbrydes forbindelsen også uden yderligere varsel.

Bemærk, at en genåbning af forbindelsen koster 850,- kr., foruden skyldigt kontingent og rykkergebyrer.

Se nærmere på Takstblad & priser, hvor de enkelte kontingentsatser og andre ydelser angives.
 
 

Hvordan bruges kontingentet

Kontingentet bruges til vedligeholdelse af anlægget, nyanskaffelser af udstyr, udskiftninger i anlægget og administration af foreningen.

Følgende eksempel er for mellempakken i budgettet for 2020:

Medlemskontingent (nyanskaffelser, service og administration)

589,00 kr.

Betalingsprogrammer

2.644,00 kr.

Moms

808,00 kr.

Copydan og Koda

651,00 kr.

Udgifter i alt                     

4.692,00 kr.


Cookies

Foreningen

Sæby Antenneforening
Grønnegade 11A
9300 Sæby
CVR nr. 17994433

Åbningstider & kontakt

Butik & Administration
Åbningstider
Send os en mail
Klik her