Referater fra generalforsamlinger


Kort notat fra årets genralforsamling den 27. marts 2019:

 • Erling Mortensen blev valgt som forsamlingens dirigent, og ledede på sædvanlig vis forsamlingen kompetent igennem dagsordenen.

 • Formand Jørgen Steen Jensen aflagde foreningens beretning. Under beretningen blev bl.a. foreningens gode økonomi fremhævet.

  Der er en mindre tilbagegang på TV medlemmer, hvorimod der fortsat vækstes på Internet medlemmer. Netto er der tale om en ubetydelig tilbagegang i det samlede medlemstal.

  Foreningen står overfor store investeringer i de kommende 2-3 år, men heldigvis er der et solidt økonomisk grundlag for at gennemføre projektet.
  Investeringen omhandler opgradering til en ny systemarkitektur, der mangedobler nettets kapacitet.

  Kasserer Jan Michlenborg fremlagde foreningens regnskab, der er opdelt i hhv. Kabelnet/TV og Internet. Begge viser et acceptabelt overskud, og samlet set var der et overskud på godt 4,2 millioner kr. før afskrivninger og efter afskrivninger, et årsresultat på godt 2,2 millioner kr.

 • Der var ingen indkomne forslag til årets generalforsamling

 • Formand Jørgen Steen Jensen fremlagde budgettet, der med de allerede kendte kontingentsatser, blev godkendt uden kommentarer.

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Helmuth Kroer, Thom Christensen og Jørgen Steen Jensen blev alle genvalgt.
  Suppleant Jytte Christensen, blev ligeledes genvalgt.

 • Som revisor genvalgtes Beierholm, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, der er fusioneret med Sæby firmaet Honum & Dyg.

Senere, når det er godkendt, kommer det officielle referat her på siden.Referater fra tidligere år:

Generalforsamling for 2018 -  klik her

Generalforsamling for 2017 -  klik her

Generalforsamling for 2016 -  klik her

Generalforsamling for 2015 -  klik her

Generalforsamling for 2014 -  klik her 

E-Generalforsamling for 2014 - Klik her 

Generalforsamling for 2013 -  klik her
 


Cookies

Foreningen

Sæby Antenneforening
Grønnegade 11A
9300 Sæby
CVR nr. 17994433

Åbningstider & kontakt

Butik & Administration
Åbningstider
Send os en mail
Klik her